Dilatasyon Yalıtımı

Polisülfit Mastik Uygulaması:

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Derz boşluğuna basınçlı hava yapılıp varsa tozlar arındırılmalıdır. Derz yanakları Poliüretan Astar ile astarlanır. Ortalama kuruma süresi 6 saattir. Derzin fazla derin bölümleri polietilen fitil ile doldurulur. PE fitil derz genişliğinden %20 daha kalın olmalıdır. çift kompenantlı olan malzeme, sertleştirici ile büyük kovada bulunan ana malzemenin tamamı homojen bir görünüm alana kadar, ağır devirli matkap ile karıştırılır. Uygulama yapılan alan en az 6-8 saat boyunca sudan korunmalıdır. Uygulamanın üstüne dilatasyon bandı monte edilir. Bu işlem için Epoksi Montaj Macunu kullanılır

Yapılarda binanın hareketleri için dilatasyonlar (genleşme derzleri) bırakılır. Bu dilatasyonlar suyun binaya girmesi için önemli zayıf noktalardır.